Кошик
Жодного товару

Умови Гарантійного обслуговування

 

Всі відносини між магазином і покупцем регулюються нормами законодавства України "Про захист прав споживачів»
       

       1. Гарантійний термін на вироби ТзОВ «ProfitM» представляє 24 місяці, з моменту покупки, яка повинна бути оформлена відміткою в гарантійному талоні з обов'язковим вказанням моделі виробу. Наявність штампа магазину, підпису продавця і дати продажу - обов’язково. Вносити зміни або доповнення до гарантійного талону забороняється. Також обов'язково зберігати товарний або касовий чек.


       2. Протягом гарантійного терміну безкоштовно для користувача усуваються пошкодження або дефекти у виробах, які виникли по вині виробника.


       3. Гарантійні послуги здійснюються шляхом безкоштовного ремонту або заміни дефектної деталі (вузла). Замінені дефектні деталі (вузли) переходять у власність виробника.


       4. Вироби, які вимагають гарантійного ремонту, повинні бути доставлені в найближчу сервісну службу, крім стаціонарно встановлених виробів. Вироби повинні бути чистими і вкладені в оригінальну упаковку з усіма додатковими вузлами.


       5. Гарантія продовжується на строк перебування виробу в сервісному центрі. 
Гарантійний термін на замінені деталі (вузли) закінчується одночасно із закінченням терміну гарантії на увесь виріб.


        6. Не підлягають гарантійному ремонту і знімаються з гарантії представником сервісної служби вироби, які експлуатуються з порушенням правил підключення та експлуатації, у т. ч.


       

          При: - неправильному використанні витратних матеріалів;


       - Вироби, які використовуються для промислових цілей;


       - Вироби з несправностями, які виникли в результаті експлуатації, у т. Ч. 
нестабільної електромережі (відхилення частоти від номінальної більше, ніж на 0,5%, напруги більше, ніж на 10%);


       - Вироби з пошкодженнями, які виникли в результаті неправильного транспортування або зберігання;


       - Вироби з несправностями, які виникли в результаті попадання всередину виробу тварин і комах, а також дії непереборних сил (пожежа, повінь, блискавка,і тому подібне);


       - Вироби, ремонт або відкривання яких здійснювалося особами, що не уповноважені на це виробником.


        7. Встановлення та експлуатація виробів на які розповсюджується гарантія повинні здійснюватися згідно паспорта або інструкції користувача;


         8. У разі, коли ремонт виробу з технічних причин неможливий, користувачу видається відповідний акт, на підставі якого користувач самостійно вирішує всі питання заміни або повернення вартості виробу безпосередньо з організацією-продавцем (постачальником) цього виробу;


         9. Гарантія не поширюється на лампочки освітлення, галогенні лампочки, алюмінієві фільтри, вугільні фільтри.